בחזית ההסברה

למאמץ ההסברתי של מדינת ישראל, מאז ההתקפה הנפשעת של ה-7 באוקטובר, מצטרפים ישראלים רבים ש"גייסו" את עצמם למען קידום ההסברה הישראלית, בדגש על הסברה בשפה הערבית. זאת, כחלק מההבנה שמליוני אנשים בעולם, הצופים ברשתות התקשורת הערביות ומוזנים במידע המקדם, בין היתר, את הנרטיב של חמא"ס, חייבים לשמוע את העמדה הישראלית, להכיר את פשעיהם המזוויעים של […]